Print

Sami

Item title Author Genre
Guldnasaš njirrožan Poem
Impaa ja su par'neeh Anta Pirak Short Story
Jåhttee saamee viessoom Anta Pirak Memories
Moarsi fávrrot Poem
Nuortamearat Poem
Päiven Pārne᾿ (Beaivvi bártni) Epic
Sáltkråkán suolu mánát Novel